ALJURE

ADVIES

Aljure kan u van dienst zijn op het gebied van kantongerechtprocedures, arbeidsrecht, privaatrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht, algemene in- en verkoopvoorwaarden, contracten, ruimtelijke ordening en huurrecht. Op deze pagina vindt u informatie met betrekking tot de inhoud van deze rechtsgebieden. Per rechtsgebied staat hier kort uitgelegd wat deze inhoudt.


» Arbeidsrecht: Hierbij moet u denken aan onder andere het ontslagrecht, arbeidsovereenkomsten en CAO's.

» Algemene In- en Verkoopvoorwaarden

» Bestuursrecht: We spreken hier van het recht dat de overheid, gemeentes- en sociale instituten hanteren tegenover burgers.

» Contracten: Op het gebied van contracten kan Aljure u adviseren met betrekking tot het opstellen en beoordelen van overeenkomsten.

» Huurrecht: Hieronder vallen de huur- en verhuur van woningen en bedrijfspanden. Ook de huur van overige zaken, zoals bijvoorbeeld autohuur, vallen onder dit rechtsgebied.

» Ondernemingsrecht: Hieronder vallen wettelijke regels voor ondernemingen, verenigingen en instellingen.

» Privaatrecht: Dit wordt meestal het Burgerlijk Recht genoemd. hierbij gaat het om rechtrelaties tussen burgers. U kunt hierbij denken aan onder andere contracten, burengeschillen en onbetaalde rekeningen.

» Ruimtelijke ordening: Onder ruimtelijke ordening vallen onder andere bouwvergunningen en bestemmingsplannen.