ALJURE

over aljure

Aljure is een juridisch adviesbureau gevestigd in Almere. Zij richt zich speciaal op het midden- en kleinbedrijf (ook particulieren). Aljure adviseert en ondersteunt bedrijven die zich bij hun handelingen en beslissingen willen verzekeren van juridische haalbaarheid. Onze kennis en ervaring met het MKB biedt uw bedrijf de hulp die u nodig heeft.

Mr. G. Koopal (LL.M) is de oprichter van ALJURE-Legal in 2003. ALJURE is een combinatie van Almere (AL) en het Latijnse woord JURE wat recht betekent. Mr. G. Koopal (LL.M) is gecertificeerd lid van de Nederlandse vereniging van Rechtskundige adviseurs (NVRA). Een van de oudste verenigingen op het gebied van juridische bijstandverleners. De NVRA kent een gedragscode die alle leden moeten volgen. Tevens stelt de NVRA eisen aan het opleidingsniveau van hun leden zodat klanten verzekerd zijn van deskundige bijstand. Het lidmaatschap verplicht leden om permanente educatie te volgen zodat leden hun vakkennis op peil houden.

Tevens heeft de NVRA een onafhankelijke klachtenregeling indien klanten
problemen hebben en er met de aangesloten jurist niet uit komen.
(zie ook: www.nvra.nl)

Waarom Aljure?

Zelfstandigen hebben regelmatig behoefte aan juridisch advies en/of bijstand. Vaak ontbreken de financiële middelen om een advocaat of jurist in dienst te nemen. Aljure zoekt vanuit het MKB naar oplossingen. Zij tracht zich de cultuur van uw bedrijf eigen te maken en kan u daardoor beter van dienst zijn.

Aljure verleent advies en bijstand op de volgende rechtsgebieden:

» Arbeidsrecht
» Kantongerechtprocedures
» Ondernemingsrecht
» Bezwaar- en beroepszaken
» Bestuursrecht
» Contracten
» Algemene In- en Verkoopvoorwaarden
» Ruimtelijke Ordening
» Privaatrecht
» Huurrecht

Informatie over de inhoud van de verschillende rechtsgebieden vindt u op de adviespagina.