ALJURE

KOSTEN

De kosten voor juridische bijstand vallen uiteen in het uurtarief, kantoorkosten en bijkomende kosten. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW! De kantoorkosten bedragen 10% over het uurtarief. Onder kantoorkosten vallen o.a. de telefoon, fax, e-mail, kopieren, papier, huur en overige kantoorartikelen.

Het uurtarief valt uiteen in drie groepen:

» Laag tarief: € 60,00 (inclusief btw € 72,60) per uur bij opdrachten van meer dan 1000 uur per jaar.
» Middel tarief: € 90,00 (inclusief btw € 108,90) per uur bij opdrachten van meer dan 500 tot 999 uur per jaar.
» Hoog tarief:€ 120,00 (inclusief btw € 145,20) per uur bij incidentele opdrachten van minder dan 499 uur per jaar.


Er wordt per eenheden van 5 minuten gerekend. Voor het lage- en middel tarief wordt een contract opgesteld waarin het aantal uren worden vastgelegd. Indien u gekozen heeft voor het middel of laag tarief dient u minimaal het aantal overeengekomen uren te betalen. Zogenaamde “minder uren” worden niet in mindering gebracht op het totaal! Bij meeruren wordt het daarvoor geldende (lagere) tarief in rekening gebracht. Voor alle opdrachten geldt dat er een voorschot kan worden verlangd van maximaal 50%. Daarnaast kunnen er nog bijkomende kosten zijn zoals reis- en verblijfkosten, griffiekosten, verschotten en verletkosten. De facturering geschiedt maandelijks achteraf. Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden.

Bij niet- of te laat betalen is ALJURE – Legal gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Voor verdere informatie over o.a. de overige voorwaarden & algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op.

ALJURE – Legal voert geen zogenaamde Pro-Deo zaken. Indien u meent voor gesubsidieerde toevoeging in aanmerking te komen kunt u zich richten tot de Raad voor Rechtsbijstand. Ga naar de website van Raad van Rechtsbijstand.