ALJURE

WERKWIJZE

Met betrekking tot de werkwijze van Aljure is het volgende van belang:

Allereerst wordt er gekeken naar de haalbaarheid van uw zaak. Daarna kijken we samen wat Aljure voor u kan betekenen. De te verrichten werkzaamheden worden vervolgens omschreven en door ons schriftelijk bevestigd*. De werkzaamheden verlopen volgens de richtlijnen van de NVRA (Nederlandse Vereniging van rechtskundige adviseurs).

 

* Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden kan er een voorschot van u worden verlangd.